BERTHOUD - Przygotowanie do zimy

Przygotowanie do zimy Przygotowanie opryskiwacza na zimę Odpowiednie przygotowanie opryskiwacza do jego składowania zimą przyczynia się do lepszej trwałości sprzętu. Odpowi

titre de la fenêtre 

Przygotowanie opryskiwacza na zimę

 

Odpowiednie przygotowanie opryskiwacza do jego składowania zimą przyczynia się do lepszej trwałości sprzętu. Odpowiednia konserwacja pod koniec sezonu jest zatem niezbędna, aby przygotować opryskiwacz na następny sezon i zapewnić jego dobrą ochronę w okresie zimowym. Czyszczenie, naprawy i ochrona przed zamarzaniem są operacjami do przeprowadzenia.

Oto wskazówki Davida Dijoux - trenera technicznego BERTHOUD - na temat tej ważnej operacji.

 

Gruntowne oczyszczenie

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie dokładnego mycia wnętrza i na zewnątrz opryskiwacza. Dodanie detergentu poprawia czyszczenie. Płukanie i mycie przeprowadza się w wyznaczonym miejscu, co najmniej 50 metrów od punktu poboru wody. Podczas czyszczenia filtrów należy zachować szczególną ostrożność i po opłukaniu należy dokładnie opróżnić z wody belkę i dno zbiornika.

Konieczne jest także skontrolowanie i oczyszczenie rozpylaczy. Są one niezbędne do zapewnienia oprysku wysokiej jakości. Dlatego tak bardzo istotne jest utrzymanie ich w dobrym stanie poprzez ich konserwację i regularne testowanie

Oczyścić (wewnątrz i na zewnątrz) tubę miernika poziomu cieczy, aby uzyskać dobry odczyt poziomu cieczy w głównym zbiorniku.

Zapewnić obfite przesmarowanie. Wszystkie przeguby opryskiwacza należy obficie przesmarować na zimę. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i częścią opisującą konserwację opryskiwacza, w której wymienione są punkty smarowania pompy i poziom oleju.

 

Ochrona przed mrozem

Gdy opryskiwacz jest czyszczony i przesmarowany, zaleca się stosowanie roztworu przeciw zamarzaniu, aby opryskiwacz mógł przezimować, bez zaskakujących niespodzianek. Jeśli pompa jest zdemontowana, a przewody instalacji oprysku zostały dobrze opróżnione, obwód jest normalnie bezpieczny w przypadku wystąpienia szronu. Jeśli nie, należy wprowadzić roztwór przeciw zamarzaniu do przewodów. Na wiosnę, trzeba będzie pomyśleć o usunięciu tego produktu przeciw zamarzaniu poprzez jego obfite wypłukanie.

 

Przegląd stanu ogólnego

Opróżnić pompę i wymienić olej zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi. Jeśli pod koniec kampanii pompa wykazywała pewne oznaki słabości (trudności w podnoszeniu ciśnienia, trzaskanie), przystąpić do demontażu w celu zbadania zaworów, membran, wału korbowego, turbin.

 Wymienić manometr, jeśli ciecz (gliceryna) zniknęła z tarczy

Sprawdzić pasy lub łańcuchy napędowe (wyczyścić, w razie potrzeby wymienić na nowe, sprawdzić ich napięcie)

Sprawdzić przewody i rurki (czy nie są przedziurawione, zgięte, zużyte w wyniku przetarcia) i opaski zaciskowe

Sprawdzić membranę pompy, sprawdzić membranę i wymienić ją na nową, jeśli występują punkty zmęczenia lub nastąpiło "napęcznienie" lub odkształcenie

Usunąć wszelką rdzę i zabezpieczyć gołe części metalowe odpowiednim produktem lub pokryć farbą. Pamiętać, aby chronić złącza i połączenia hydrauliczne.

Sprawdzić opony i skontrolować ciśnienie

Sprawdzić regulator ciśnienia. Ogólnie, jeśli kontrola regulatora ciśnienia ma "twarde punkty", należy go rozmontować, przeczyścić wnętrze (zwłaszcza gwint) i przesmarować. Przeprowadzić tę samą czynności dla każdego zaworu.

W razie konieczności przeprowadzić kontrolę techniczną, sprawdzić daty ostatniej kontroli technicznej i, jeśli to konieczne, zaplanować kolejną inspekcję.