BERTHOUD - Kontrola opryskiwacza

Kontrola opryskiwacza Kontrola opryskiwacza Kontrola opryskiwacza jest obowiązkowa od 1 stycznia 2009 (we Francji) i jest przeprowadzana na żądanie właściciela przez odpowiednią Stację Kontroli Opryskiwaczy. Wszystkie nowe lub używane opryskiwacze, mające ponad 5 lat, przeznaczone do wykonywania oprysków środków fitosanitarnych lub w postaci płynnej są objęte tym wymogiem. Kontrola dotyczy opryskiwaczy z belką powyżej 3 m oraz opryskiwaczy pracujących w sadach lub w winnicach. Niektó

titre de la fenêtre 
 Isanet CMS

Kontrola opryskiwacza

 

Kontrola opryskiwacza jest obowiązkowa od 1 stycznia 2009 (we Francji) i jest przeprowadzana na żądanie właściciela przez odpowiednią Stację Kontroli Opryskiwaczy. Wszystkie nowe lub używane opryskiwacze, mające ponad 5 lat, przeznaczone do wykonywania oprysków środków fitosanitarnych lub w postaci płynnej są objęte tym wymogiem. Kontrola dotyczy opryskiwaczy z belką powyżej 3 m oraz opryskiwaczy pracujących w sadach lub w winnicach. Niektóre więc maszyny nie są objęte taką kontrolą. Teraz, nowe przepisy dotyczą wszystkich maszyn.

 

Kontrola opryskiwacza jest kompletnym zestawem czynności, w którego skład wchodzą przeglądy wizualne, testy działania i pomiary umożliwiające zdiagnozowanie stanu ogólnego opryskiwacza, jego zdolności zaaplikowania produktu w pożądanej dawce i z równomiernym rozmieszczeniem. To prawdziwa "książeczka zdrowia" opryskiwacza, ważny moment określający rzeczywisty stan maszyny.

Różne etapy przeglądu opryskiwacza :

Identyfikacja

Każda maszyna w czasie swojej 1-esz kontroli jest identyfikowana i oznaczona za pomocą tabliczki znamionowej lub naklejki. Nr identyfikacyjny składa się z numeru krajowego Stacji Kontroli Opryskiwaczy i numeru zlecenia. Typ opryskiwacza, dane właściciela, dane Stacji Kontroli, dane inspektora i data przeprowadzenia kontroli są również rejestrowane.

 

Przegląd wstępny

Przegląd wstępny umożliwia inspektorowi upewnienie się, że może zbadać opryskiwacz w pełni bezpieczny. W jego trakcie są sprawdzanie dwa następujące punkty: stan maszyny (czystość i funkcjonalność) i elementy zabezpieczające (napędy hydrauliczne i mechaniczne). Jeśli punkty nie są spełnione, to inspektor może odmówić kontroli opryskiwacza.

 

Przegląd stanu ogólnego

Ten przegląd wizualny dotyczy następujących punktów: elementów struktury (rama, zaczep, itp...), pomp, zbiorników, wycieków cieczy, ogumienia, elementów zabezpieczających opryskiwacz podczas transportu i jego akcesoria.

 

Przegląd punktów kontrolnych

Kontrola belki, zbiornika głównego, przewodów, rurek, filtrów, komór pompy, przeciwkapaczy, manometru, zużycia opon, belki i układu wentylatora. Przegląd manometru i rozpylaczy jest systematyczny, gdy często mogą się one stać przyczyną wadliwego działania maszyny.

Pomiary: całkowite i częściowe wyłączanie oprysku, urządzenie do regulacji ciśnienia, wskaźnik ciśnienia, wskaźniki stosowane do regulacji, ciśnienie na rozpylaczach, informacja o prędkości.

 

Raport z inspekcji opryskiwacza

Po przeprowadzeniu kontroli, inspektor przygotowuje raport podsumowujący stwierdzone nieprawidłowości, wyniki przeprowadzonych pomiarów i wnioski z przeglądu.

 

 

 

Naklejka

Jeśli opryskiwacz jest w dobrym stanie, wtedy inspektor umieszcza na maszynie naklejkę, która wskazuje rok i miesiąc kolejnego przeglądu do przeprowadzenia. W innym razie może też być wymagana kolejna wizyta z częściowym lub całościowym przeglądem.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy również na stronę GIP.