Boom Control BOOM CONTROL : oprysk najbliżej celu Boom Control jest układem automatycznej regulacji wysokości belki. Układ umożliwia zachowanie tej sam

titre de la fenêtre 
 Isanet CMS
Pulvérisateur BERTHOUD automoteur RAPTOR

 

BOOM CONTROL : oprysk najbliżej celu

Boom Control jest układem automatycznej regulacji wysokości belki. Układ umożliwia zachowanie tej samej wysokości belki jakiekolwiek będzie ukształtowanie terenu.

Ta regulacja jest możliwa dzięki ultradźwiękowym czujnikom wysokości, które przekazują informację do komputera, który w zależności od potrzeby będzie sterował siłownikami belki, odpowiednio do zaprogramowanej wysokości.

Układ automatycznej regulacji wysokości belki BERTHOUD BOOM CONTROL umożliwia zwiększenie komfortu prowadzenia, gdy widoczność jest słaba i odczuwalnie polepsza efektywność oprysku, który jest przeprowadzany najbliżej miejsca docelowego, redukując przy tym znacznie efekt znoszenia cieczy (źródło: Arvalis, przechodząc z 80 cm na 50 cm – przejście z 20 do 10% znoszenia).

Układ jest dostępny opcjonalnie dla wszystkich opryskiwaczy wyposażonych w elektrorozdzielacze. 

Dostępne są 3 wersje układu: Slant Control (sterowanie wysokością i kątem przechylenia belki), Total Control (sterowanie wysokością i zmienną geometrią belki), Active Roll (sterowanie wysokością i zmienną geometrią belki oraz kątem przechylenia belki).                

 

Wersja SLANT CONTROL

Wersja SLANT CONTROL będzie automatycznie nadzorować wysokość belki i kąt jej przechylenia.

Taka wersja układu jest przeznaczona dla opryskiwaczy z belkami do 28 m, opryskiwaczy pracujących na terenach relatywnie płaskich, opryskiwaczy, których belki nie są wyposażone w układ zmiennej geometrii. Układ składa się z dwóch czujników ultradźwiękowych umieszczonych na belce.

version SLANT CONTROL
version TOTAL CONTROL

 

Wersja TOTAL CONTROL

Wersja TOTAL CONTROL będzie nadzorować wysokość belki i zmienną geometrię.

Taka wersja układu BOOM CONTROL jest przeznaczona dla opryskiwaczy z belkami powyżej 28 m, wyposażonymi w zmienną geometrię i dla opryskiwaczy pracujących na terenach pofałdowanych. Układ TOTAL CONTROL składa się z trzech czujników ultradźwiękowych umieszczonych na belce i dwóch czujników kątowych umieszczonych na centralnej części belki.

 

Wersja ACTIVE ROLL

Wersja ACTIVE ROLL steruje wysokością belki, kątem przechylenia i zmienną geometrią.

Układ jest szczególnie przystosowany do terenu o nierównej powierzchni i belek o dużych szerokościach roboczych. Zestaw składa się z trzech czujników ultradźwiękowych (po jednym dla każdego ramienia i jeden czujnik w części centralnej), dwóch czujników kątowych, jednego czujnika dla odczytu kąta przechylenia belki, oraz z dwóch proporcjonalnych bloków hydraulicznych (jeden dla zmiennej geometrii i jeden dla przechylenia belki). Ta wersja jest dostępna dla wszystkich belek o szerokości 36 m i powyżej.