BERTHOUD - Obiegi cieczy

Obiegi cieczy Różne typy obiegu cieczy w przewodach i belkach są dostępne dla opryskiwaczy BERTHOUD. Od najprostszego aż po najbardziej udoskonalony, każdy z nich posiada zalety, które może Państwu przedstawić dystrybutor opryskiwaczy BERTHOUD . Obieg cieczy

titre de la fenêtre 
 Isanet CMS
pulvérisateur BERTHOUD tracté VANTAGE
 
Różne typy obiegu cieczy w przewodach i belkach są dostępne dla opryskiwaczy BERTHOUD. Od najprostszego aż po najbardziej udoskonalony, każdy z nich posiada zalety, które może Państwu przedstawić dystrybutor opryskiwaczy BERTHOUD.
 

Obieg cieczy klasyczny lub przerywany

Ciecz znajduje się w obiegu w sekcjach tylko w czasie oprysku, nie ma powrotu cieczy do zbiornika na końcu sekcji. Wszelkie wyłączenie oprysku pociąga za sobą unieruchomienie cieczy w przewodach. Środki chemiczne znajdujące się w zawiesinie cieczy mają wtedy tendencję do tworzenia osadów i prowokowania zapychania rozpylaczy. To zjawisko zwiększa się tym bardziej, im mniejsza jest kalibracja rozpylacza, pociągając za sobą mniejszą prędkość przepływu cieczy na belce a nawet faworyzując tworzenie się osadów w czasie samego oprysku. Nawet jeśli taki obieg ma tę zaletę, że można go łatwo opłukać (przez wydalenie zastałej cieczy w belce bez powrotu do głównego zbiornika), to jednak jego wadą jest to, że ciecz nie jest od razu dostępna do oprysku. Belka stopniowo napełnia się cieczą i widać do na początku pola, gdzie brak oprysku ma charakterystyczny kształt przypominający literę „V”.

circulation semi continue

Obieg pół-ciągły

Ciecz znajduje się w ciągłym przepływie w czasie oprysku i taki typ obiegu umożliwia ograniczenie ryzyka zapchania rozpylaczy przez tworzące się osady, zwłaszcza gdy stosuje się ciecze o dużym stężeniu i rozpylacze o małym wydatku. Taki typ obiegu cieczy jest korzystny w przypadku wykorzystywania środków pylistych do ochrony roślin oraz w przypadku oprysków w małych dawkach.

Obieg ciągły z układem AGP

W przypadku takiego typu obiegu, odłączanie oprysku odbywa się na każdym rozpylaczu. Ciecz znajduje się więc w ciągłym przepływie za pośrednictwem skalibrowanego otworu dyszy na końcu belki. Dzięki takiej zasadzie pracy unika się tworzenia się osadów w przypadku stosowania cieczy roboczej o dużym stężeniu. Takie rozwiązanie może być zastosowane na belkach, których głowice mocujące rozpylacze są wyposażone w przecwiwkapacze sterowane pneumatycznie lub elektrycznie.

circulation continue avec AGP