Active Roll, nowa wersja Boom Control Oferta BOOM Control BERTHOUD poszerza się i odtąd możliwe są 3 jej wersje: SLANT CONTROL, TOTAL CONTROL i ACTIVE ROLL. W celu podwyższenia jakości oprysku i komfortu w kabinie, BERTHOUD wprowadziło technologię ACTIVE ROLL do swojej oferty BOOM CONTROL. Układ jest szczególnie przystosowany do terenu o nierównej powierzchni i belek o dużych szerokościach roboczych, steruje jednocześnie wysokością belki, kątem przechylenia i zmienną geometrią. Zestaw składa się z trzech czujników ultradźwiękowych (po jednym dla każdego ramienia i jeden czujnik w części centralnej), dwóch czujników kątowych, jednego czujnika dla odczytu kąta przechylenia

titre de la fenêtre 
 Isanet CMS
Nowości

Active Roll, nowa wersja Boom Control

16-11-2016

Oferta BOOM Control BERTHOUD poszerza się i odtąd możliwe są 3 jej wersje:  SLANT CONTROL, TOTAL CONTROL i ACTIVE ROLL.

W celu podwyższenia jakości oprysku i komfortu w kabinie, BERTHOUD wprowadziło technologię ACTIVE ROLL do swojej oferty BOOM CONTROL.

Układ jest szczególnie przystosowany do terenu o nierównej powierzchni i belek o dużych szerokościach roboczych, steruje jednocześnie wysokością belki, kątem przechylenia i zmienną geometrią. Zestaw składa się z trzech czujników ultradźwiękowych (po jednym dla każdego ramienia i jeden czujnik w części centralnej), dwóch czujników kątowych, jednego czujnika dla odczytu kąta przechylenia belki, oraz z dwóch proporcjonalnych bloków hydraulicznych (jeden dla zmiennej geometrii i jeden dla przechylenia belki). Ta wersja jest dostępna dla wszystkich belek o szerokości 36 m i powyżej.

Główne zalety tej technologii są następujące:
- zwiększenie wydajności polowej,
- ograniczenie znoszenia, gdyż oprysk jest przeprowadzany najbliżej miejsca docelowego,
- możliwość  pracy w trybie "Gleba" lub "Wegetacja" lub w trybie "Hybrydowym" w zależności od stadium rozwoju i rodzaju uprawy.

.