Active Roll, nowa wersja Boom Control Oferta BOOM Control BERTHOUD poszerza się i odtąd możliwe są 3 jej wersje: SLANT CONTROL, TOTAL CONTROL i ACTIVE ROLL. W celu podwyższenia jakości oprysku i komfortu w kabinie, BERTHOUD wprowadziło technologię ACTIVE ROLL do swojej oferty BOOM CONTROL. Układ jest szczególnie przystosowany do terenu o nierównej powierzchni i belek o dużych szerokościach roboczych, steruje jednocześnie wysokością belki, kątem przechylenia i zmienną geometrią. Zestaw składa się z trzech czujników ultradźwiękowych (po jednym dla każdego ramienia i jeden czujnik w części centralnej), dwóch czujników kątowych, jednego czujnika dla odczytu kąta przechylenia

titre de la fenêtre 
 Isanet CMS
Nowości

Active Roll, nowa wersja Boom Control

16.11.2016

Oferta BOOM Control BERTHOUD poszerza się i odtąd możliwe są 3 jej wersje:  SLANT CONTROL, TOTAL CONTROL i ACTIVE ROLL.

W celu podwyższenia jakości oprysku i komfortu w kabinie, BERTHOUD wprowadziło technologię ACTIVE ROLL do swojej oferty BOOM CONTROL.

Układ jest szczególnie przystosowany do terenu o nierównej powierzchni i belek o dużych szerokościach roboczych, steruje jednocześnie wysokością belki, kątem przechylenia i zmienną geometrią. Zestaw składa się z trzech czujników ultradźwiękowych (po jednym dla każdego ramienia i jeden czujnik w części centralnej), dwóch czujników kątowych, jednego czujnika dla odczytu kąta przechylenia belki, oraz z dwóch proporcjonalnych bloków hydraulicznych (jeden dla zmiennej geometrii i jeden dla przechylenia belki). Ta wersja jest dostępna dla wszystkich belek o szerokości 36 m i powyżej.

Główne zalety tej technologii są następujące:
- zwiększenie wydajności polowej,
- ograniczenie znoszenia, gdyż oprysk jest przeprowadzany najbliżej miejsca docelowego,
- możliwość  pracy w trybie "Gleba" lub "Wegetacja" lub w trybie "Hybrydowym" w zależności od stadium rozwoju i rodzaju uprawy.

.