SPRAYTRONIC Maszyny | Wyposażenie SPRAYTRONIC SPRAYTRONIC : zwiększcie zakres roboczy Waszych rozpylaczy Podczas oprysku, głównym problemem aktualnych rozwiązań jest ograniczenie zakresu prędkości roboczej, aby zagwarantować dobrą jakość oprysku. Oprócz tego, gdy krople są zbyt drob

titre de la fenêtre 

Maszyny | WyposażenieSPRAYTRONIC

 

SPRAYTRONIC : zwiększcie zakres roboczy Waszych rozpylaczy

Podczas oprysku, głównym problemem aktualnych rozwiązań jest ograniczenie zakresu prędkości roboczej, aby zagwarantować dobrą jakość oprysku. Oprócz tego, gdy krople są zbyt drobne pojawia się znoszenie, a gdy są zbyt duże występuje ściekanie.

Podczas pracy z wykorzystaniem zmiennego dawkowania na polach, poza ograniczeniem zakresu prędkości roboczej, następuje także ograniczenie zakresu dawkowania na danym polu.

SPRAYTRONIC umożliwia zwiększenie zakresu roboczego rozpylaczy. W zależności od prędkości jazdy, ustawiony dla każdego rozpylacza elektrozawór będzie odcinał oprysk. Stosunek między czasami otwarcia i zamknięcia zmienia się w zależności od zmiany prędkości, ze stałą częstotliwością.

W ten sposób SPRAYTRONIC umożliwia zmianę dozowania rozpylacza o 70% i w konsekwencji prędkość w takich samych proporcjach, bez zmiany ciśnienia roboczego! Nie ma konieczności posiadania dużej ilości rozpylaczy, gdyż wystarczy jeden rodzaj rozpylacza, który pokryje większość potrzeb.

Dzięki SPRAYTRONIC jest również możliwe rozłączanie oprysku na każdym rozpylaczu.