Regulacja DP TRONIC Maszyny | Wyposażenie REGULACJA DP TRONIC DP Tronic, elektroniczna regulacja dawki wykorzystująca czujnik ciśnienia

titre de la fenêtre 

Maszyny | WyposażenieREGULACJA DP TRONIC

 

DP Tronic, elektroniczna regulacja dawki wykorzystująca czujnik ciśnienia

Monitor umożliwia sterowanie opryskiem i belką, ustawienie dawki oprysku na hektar i ciągłe wyświetlanie 4 podstawowych parametrów oprysku (dawka/ha, prędkość jazdy, zużyte litry do oprysku, zmierzone ciśnienie).

Regulacja wykorzystująca czujnik ciśnienia oferuje liczne zalety, takie jak większa precyzja (pomiar odbywa się najbliżej rozpylacza i jest bardziej miarodajny w przypadku małych ilości cieczy), odporność na zjawisko tworzenia się osadów i zapychania, brak konieczności stosowania kalibrowanych powrotów cieczy, mniejsza ilość czynności konserwacyjnych i możliwość wyłączania oprysku rozpylacz po rozpylaczu bez modyfikacji ustawień.

Ciśnienie rozruchowe, minimalne ciśnienie w czasie oprysku (próg ciśnienia) i zmiana dawki w trakcie oprysku, pozostając w trybie DPE (dawka proporcjonalna do prędkości jazdy, sterowana elektronicznie) są bezspornymi zaletami. DP Tronic może również współpracować z joystickiem wielofunkcyjnym, by uzyskać większy komfort w pracy.

Komputer DP Tronic może być opcjonalnie wyposażony we wstępne przygotowanie do automatycznego rozłączania sekcji oprysku wykorzystującego sygnał GPS.